Tư vấn thuế - Kế toán

 • Nên chọn nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp?
 • Nên chọn nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp?

  Ngày 19/6/2013 Quốc hội đã thông qua Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Theo đó, phương pháp tính thuế GTGT có một số thay đổi về cách tính cũng như đối tượng áp dụng như sau:
 • Tính thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Tính thuế thu nhập doanh nghiệp

  nộp thuế là nghĩa vụ bắt buộc của doanh nghiệp khi tham gia hoạt động kinh doanh.Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thêm thông tin về cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương
 • Tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương

  Trả lương cho cán bộ công chức viên chức là một trong số những nhiệm vụ chi không thể trì hoãn được lấy từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên khi nhận được khoản thu nhập từ lương các chủ thể nếu đủ các điều kiện thì sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân 2012
 • Lưu ý khi doanh nghiệp khai thuế, nộp thuế hộ cá nhân cho thuê nhà
 • Lưu ý khi doanh nghiệp khai thuế, nộp thuế hộ cá nhân cho thuê nhà

  Cá nhân ký hợp đồng cho thuê nhà với doanh nghiệp hoặc các tổ chức khác mà trong hợp đồng có thỏa thuận bên đi thuê nộp thuế thay thì doanh nghiệp, tổ chức khác có trách nhiệm khấu trừ thuế, khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân bao gồm cả thuế GTGT và thuế TNCN.
<<1234>>

Hỗ trợ trực tuyến