Tư vấn về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng dân sự

Câu hỏi:
Bạn 'Nguyễn Đức Hòa - Email: hoanguyen@gmail.com' hỏi:

Xin luật sư cho biết: Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây lắp bằng tiền mặt có được không? cách thức thực hiện như thế nào? xin cảm ơn LS.

Trả lời:

Xin chào bạn ! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến cho Công ty Luật Hải Nguyễn và Cộng sự. Về vấn đề của bạn, công ty chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1.Tiền mặt có được dùng bảo đảm thực hiện hợp đồng ?

Căn cứ vào Điều 321 Bộ luật Dân sự năm 2005, quy định: “tiền, trái phiếu, cổ phiếu, kỳ phiếu và giấy tờ có giá khác được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.”

Như vậy, hai bên có thể thỏa thuận bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng tiền mặt.

2.Cách thức thực hiện

-       Căn cứ vào Điều 318, quy định về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, bao gồm:

+ Cầm cố tài sản;

+ Thế chấp tài sản;

+  Đặt cọc;

+ Ký cược;

+ Ký quỹ;

+ Bảo lãnh;

+ Tín chấp.

Trên đây là 7 biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, tuy nhiên để phụ thuộc vào từng loại nghĩa vụ mà bạn muốn đảm bảo thực hiện mà hai bên có thể thỏa thuận chọn một biện pháp bảo đảm thực hiện. Hoặc các bên cũng có thể tự thỏa thuận một biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự.

-       Trên thực tế để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ như trong hợp đồng của bạn các bên thường sử dụng biện pháp đặt cọc.

Biện pháp đặt cọc được hiểu là : “một bên giao cho bên kia một khoản tiềntrong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.” (Điều 358 BLDS )

Và để đảm bảo giá trị, cũng như căn cứ sau này nếu có xảy ra tranh chấp thì hợp đồng đặt cọc phải được lập thành văn bản.

Trong trường hợp hợp đồng được thực hiện thì số tiền đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc không thực hiện hợp đồng dân sự thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc;

Nếu bên nhận đặt cọc không thực hiện hợp đồng dân sự thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

-------------------------

Trên đây là sự tư vấn của công ty, hy vọng sẽ giúp bạn giải đáp được thắc mắc. Nếu bạn cần tư vấn thêm hoặc hỗ trợ thực hiện, vui lòng gọi vào số điện thoại 0973.509.636 để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng.!.

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.