Dịch vụ Công chứng

 • Các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Công chứng 2014
 • Các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Công chứng 2014

  Luật Công chứng số 53/2014/QH13 quy định về công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, việc hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và quản lý nhà nước về công chứng. Tại Điều 7 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm, cụ thể như sau: 1. Nghiêm cấm công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng thực hiện các hành vi sau đây: a) Tiết lộ thông tin về nội dung công chứng, trừ...
 • Điều kiện chứng thực bản sao từ bản chính
 • Điều kiện chứng thực bản sao từ bản chính

  Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 06/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch hướng dẫn về việc chứng thực như sau: Một giấy tờ, văn bản được chứng thực bản sao từ bản chính khi có đủ hai điều kiện: 1. Người yêu cầu xuất trình bản chính Tại khoản 5 Điều 2 Nghị định 23/2015 quy định: “Bản chính là...
 • Thủ tục công chứng hợp đồng tặng cho căn hộ chung cư
 • Thủ tục công chứng hợp đồng tặng cho căn hộ chung cư

  Hợp đồng tặng cho nhà đất là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho bên được tặng cho. Hợp đồng tặng cho nhà đất chỉ có giá trị pháp lý khi được công chứng tại các tổ chức công chứng có thẩm quyền.
 • Công chứng giao dịch, hợp đồng đã được soạn thảo sẵn
 • Công chứng giao dịch, hợp đồng đã được soạn thảo sẵn

  Luật Công chứng 2014 đã có những quy định về thủ tục công chứng giao dịch, hợp đồng đã được soạn thảo sẵn tại Điều 40. Theo đó, người yêu cầu công chứng cần phải chuẩn bị hồ sơ mang tới các tổ chức hành nghề công chứng để được giải quyết
 • Phân biệt Công chứng và Chứng thực
 • Phân biệt Công chứng và Chứng thực

  Công chứng và Chứng thực là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, tuy nhiên nhiều người thường không biết phân biệt hai khái niệm này thế nào do 2 hình thức này thường được gọi chung với nhau. Bài viết này sẽ đưa ra một số điểm khác nhau giữa công chứng và chứng thực để phân biệt được 2 khái niệm trên.
Hỗ trợ trực tuyến