Dịch vụ Công chứng

 • Thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền
 • Thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền

  Thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền. Hồ sơ yêu cầu công chứng: Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu); Bản thảo Hợp đồng/Giấy uỷ quyền do các bên tự soạn thảo hoặc có thể yêu cầu Văn phòng – Phòng Công chứng soạn thảo
 • Hợp đồng ủy quyền
 • Hợp đồng ủy quyền

  Việc uỷ quyền có thù lao, có nghĩa vụ bồi thường của bên được uỷ quyền hoặc để chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản phải được lập thành hợp đồng. Các trường hợp khác thì không cần phải lập thành hợp đồng uỷ quyền...
 • Các trường hợp không được chứng thực chữ ký
 • Các trường hợp không được chứng thực chữ ký

  Điều 25 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch quy định các trường hợp không được chứng thực chữ ký gồm:
 • Chứng thực chữ ký
 • Chứng thực chữ ký

  Thủ tục chứng thực chữ ký được thực hiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 06/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch như sau
 • Hủy hợp đồng công chứng
 • Hủy hợp đồng công chứng

  Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.
 • Công chứng hợp đồng thế chấp
 • Công chứng hợp đồng thế chấp

  Thủ tục công chứng thế chấp – cầm cố – bảo lãnh được thực hiện theo đúng trình tự pháp luật, cụ thể như sau: Bước 1: Quý khách vui lòng chuẩn bị hồ sơ các bên như sau: *Trong trường hợp bên thế chấp/cầm cố/bảo lãnh là hai vợ chồng, cần cung cấp
Hỗ trợ trực tuyến