Giải quyết tranh chấp đất đai

 • Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai
 • Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

  Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai Theo Điều 202 Luật Đất đai 2013 thì Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.
 • Trình tự, thủ tục giao rừng
 • Trình tự, thủ tục giao rừng

  Theo quy định tại Khoản 1 Mục II Thông tư 38/2007/TT-BNN, hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống trên địa bàn cấp xã nơi có rừng có thể được giao các loại rừng sau:Rừng phòng hộ phân tán; Rừng sản xuất là rừng tự nhiên, rừng sản xuất là rừng trồng.
 • Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai
 • Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

  Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai 2013 và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết;
 • Phương thức giải quyết tranh chấp đất đai
 • Phương thức giải quyết tranh chấp đất đai

  Trường hợp đất tranh chấp không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không có một trong các giấy tờ theo quy định của pháp luật thì các bên tranh chấp có thể yêu cầu Ủy ban nhân dân có thẩm quyền giải quyết hoặc có thể khởi kiện tại tòa án nhân dân theo quy định về thủ tục tố tụng dân sự.
 • Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai
 • Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

  Nếu như các bên không tự hòa giải được thì đệ đơn yêu cầu Ủy ban nhân dân xã, phường thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân xã) hòa giải. Hòa giải được coi là thủ tục bắt buộc trong giải quyết tranh chấp đất đai. So với luật cũ, thủ tục hòa giải trong luật 2013 có những điểm mới sau
<<1234>>

Hỗ trợ trực tuyến