Xử phạt đối với hành vi tảo hôn

Câu hỏi:
Bạn 'Chang A Thái - Email: doanxadexuphinhmccyb@gmail.com' hỏi:

     Hiện nay ở địa phương tôi có tình trạng công dân chưa đủ tuổi kết hôn nhưng sống với nhau như vợ chồng không tổ chức lễ cưới. Vậy, UBND xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tảo hôn đối với những trường hợp này là đúng hay sai? Xin Công ty Luật Hải Nguyễn và Công sự cho biết.

Trả lời:

Chào bạn!

Luật Hải Nguyễn cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau:

I. Căn cứ pháp lý

- Luật Hôn nhân và Gia đình 2014;

- Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

II. Nội dung tư vấn

     Khoản 8 Điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi bên nữ chưa chưa đủ 18 tuổi, nam chưa đủ 20 tuổi trở lên hoặc cả 2 chưa đủ độ tuổi.

    Theo quy định pháp luật người nào có hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn, tùy theo mức độ vi phạm đối với từng trường hợp cụ thể có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp xử phạt hành chính

Điều 47 NĐ 110/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính đối với hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn như sau:

“Điều 47. Hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi cố ý duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đủ tuổi kết hôn mặc dù đã có quyết định của Tòa án nhân dân buộc chấm dứt quan hệ đó.

     Như vậy, hành vi tảo hôn chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp cố ý duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đủ tuổi kết hôn mặc dù đã có quyết định của Tòa án nhân dân buộc chấm dứt quan hệ đó.

Điều 10 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về người có quyền yêu cầu toà án huỷ việc kết hôn trái pháp luật.

“Điều 10. Người có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật

1. Người bị cưỡng ép kết hôn, bị lừa dối kết hôn, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền tự mình yêu cầu hoặc đề nghị cá nhân, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 của Luật này.

2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn vi phạm quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều 8 của Luật này:

a) Vợ, chồng của người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác; cha, mẹ, con, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật khác của người kết hôn trái pháp luật;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.

3. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện việc kết hôn trái pháp luật thì có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật.”

     Như vậy, các cơ quan tổ chức trên theo quy định của pháp luật có thể yêu cầu Toà án huỷ việc kết hôn trái pháp luật. Khi Toà án có quyết định huỷ việc kết hôn trái pháp luật thì UBND mới được xử phạt hành chính đối với hành vi tảo hôn. Như vậy, việc UBND xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tảo hôn khi chưa có quyết định của Toà án trong trường hợp này là sai quy định của pháp luật.

 

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.