Dịch vụ tư vấn hình sự

  • Các trường hợp chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại
  • Các trường hợp chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại

    Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác 1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng
  • Dịch vụ tư vấn luật hình sự
  • Dịch vụ tư vấn luật hình sự

    Luật Hình sự là một trong những ngành luật quan trọng hàng đầu trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bởi ngành luật này điều chỉnh hầu hết các mối quan hệ trong đời sống.
Hỗ trợ trực tuyến