Đơn thuận tình hay đơn khởi kiện ly hôn

Câu hỏi:
Bạn 'Đinh Xuân Thực - Email: inhthanht@Gmail.com' hỏi:

Tôi Xin hỏi: Hai vợ chồng thuận tình ly hôn thì làm "Đơn xin thuận tình ly hôn" hay "Đơn khởi kiện"? Vậy đơn xin ly hôn và đơn khởi kiện có gì khác nhau không? Xin cảm ơn Luật sư !!!

Trả lời:

Chào bạn, trường hợp ly hôn thuận tình thì dùng "Đơn thuận tình ly hôn", trường hợp các bên có tranh chấp không thống nhất được một trong các vấn đề về ly hôn, con chung và tài sản thì nguyên đơn sẽ phảo dùng "đơn khởi kiện" nhé. Trân trọng!

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.