Tư vấn sở hữu trí tuệ

  • Gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
  • Gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

    Việc gia hạn Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp phải thực hiện trong vòng 06 tháng trước ngày Bằng độc quyền kiểu dáng nông nghiệp hết hiệu lực, chủ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.
  • Đăng ký sở hữu trí tuệ như thế nào?
  • Đăng ký sở hữu trí tuệ như thế nào?

    Bạn có biết đăng ký sở hữu trí tuệ là một việc làm rất quan trọng để khẳng định quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp. Cũng vì thế, việc đăng kí sở hữu trí tuệ nhằm giúp bạn được pháp luật bảo vệ về thành quả mà mình tạo lập lên.
Hỗ trợ trực tuyến