Tin tức

  • Hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
  • Hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

    Quá trình cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải nỗ lực để đạt được lợi thế hơn so với các đối thủ. Tuy nhiên cũng từ đây, xuất hiện các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh, cụ thể như những hành vi thỏa thuận để hạn chế cạnh tranh.
  • Photo tài liệu vào mục đích học tập có vi phạm không ?
  • Photo tài liệu vào mục đích học tập có vi phạm không ?

    Vụ việc diễn ra vào giữa tháng 1, sinh viên N.T.N.A. mang 11 cuốn tài liệu trong đó có 8 cuốn tài liệu photo trái phép các giáo trình khác nhau vào trường và bị bảo vệ phát hiện, lập biên bản, chuyển sang Thanh tra trường, Phòng Công tác sinh viên thành lập Hội đồng kỷ luật sinh viên này.
<<123>>

Hỗ trợ trực tuyến