Tư vấn về Bồi thường đất Nông nghiệp khi nhà nước thu hồi đất

Câu hỏi:
Bạn 'Hoàng Công Hiến - Email: hiencong75@gmail.com' hỏi:

Tôi xin hỏi : Nhà nước thu hồi đất ruộng canh tác để làm khu tái đinh cư, việc bồi thường theo quy định của Nhà nước, hay Nhà nước phải thoả thuận với người có ruộng?  Xin quý Luật sư tư vấn. Xin cảm ơn.

Trả lời:

Luật Hải Nguyễn kính chào bạn!

Là một công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ toàn diện , với đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn được đào tạo chuyên nghiệp, Luật Hải Nguyễn và Cộng sự có đủ năng lực để cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ nêu trên.

Sau đây, Luật Hải Nguyễn xin gửi đến Quý khách hàng  nội dung tư vấn như sau:

I. TƯ VẤN PHÁP LÝ

1. Căn cứ pháp lý: 

- Luật Đất đai 2013

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ: quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

2. Tư vấn của Luật Hải Nguyễn

Đất bị Nhà nước thu hồi để làm khu tái định cư nên thuộc trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo Điều 62 Luật Đất đai 2013.

Tùy hiện trạng thực tế của mảnh đất ruộng canh tác mà sẽ được bồi thường ở những mức khác nhau hoặc cũng có thể không được bồi thường. Cụ thể như sau:

a) Trường hợp không được bồi thường

Theo Điểm c Khoản 1 Điều 77 Luật Đất đai 2013 thì diện tích đất nông nghiệp được bồi thường gồm diện tích trong hạn mức được quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được thừa kế. Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 Luật này thì sẽ không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

b) Trường hợp được bồi thường 

+ Chỉ bồi thường khi đáp ứng đủ điều kiện trên.

+ Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

+ Đối với trường hợp bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp vượt hạn mức do nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được quy định tại Điều 4 NĐ-47/2014/NĐ - CP :

" 1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 do được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người khác theo quy định của pháp luật mà đủ điều kiện được bồi thường thì được bồi thường, hỗ trợ theo diện tích thực tế mà Nhà nước thu hồi.

2. Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai thì chỉ được bồi thường đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất nông nghiệp. Đối với phần diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp thì không được bồi thường về đất nhưng được xem xét hỗ trợ theo quy định tại Điều 25 Nghị định này."

Như vậy, việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất canh tác để làm khu tái định cư sẽ do quy định của pháp luật chứ không phải do thỏa thuận giữa các bên. 

Trên đây là những tư vấn của Luật Hải Nguyễn dành cho câu hỏi của bạn.

II. LIÊN HỆ TƯ VẤN TRỰC TIẾP

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty Luật Hải Nguyễn và Cộng sự
Địa chỉ: Phòng 12A- Chung cư Viện Chiến Lược Bộ Công An, Đường Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hotline: 0973 509 636 (Ls. Hải ) & 0989422798 (Ls. An)

Email: lamchuphapluat@gmail.com

Trân trọng.

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.