Tư vấn về tranh chấp đất đai thừa kế

Câu hỏi:
Bạn 'Trần Hoàng Thủy Tiên - Email: thuytiendaotao999@gmail.com' hỏi:

Xin chào Luật Sư, Hiện nay gia đình Tôi đang gặp vấn đề tranh chấp về 1 lô đất đã được nhà nước cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 1995. Và gia đình Tôi đã ở từ thửa đất đó từ năm 1978 đến nay và không hề có tranh chấp gì. Cho đến: - Ngày 24/11/2015 gia đình Tôi nhân được giấy mời của UBNN xã Tỉnh Lâm Đồng, theo đơn khiếu nại của 1 thành viên trong đại gia đình ( Ông Nội Tôi có 3 vợ hợp pháp và 10 người con ). Tình hình cụ thể, Tôi xin được tóm lược như sau về nguồn gốc lô đất và sự kiện đã xảy ra . - Lô đất hiện nay đang gặp vấn đề về tranh chấp : Lô đất và ngôi nhà trên lô ấy được ông Nội Tôi cho Cháu đích tôn. Mẹ Tôi đã đứng tên trên lô đất đó và được cấp giấy CN QSDĐ vào năm 1995. ( Do em Trai tôi lúc đó còn quá nhỏ). Từ đó đến nay không có tranh chấp gì. Các mốc sự kiện như sau : - Năm 1976 ngôi nhà trên lô đất này được làm nên do Ba Tôi là chủ (là con Trưởng ). Có 6 thành viên ở trong ngôi nhà này ( Con của 2 vợ hợp pháp). - 1978 Ông Nội Tôi tái giá với Bà thứ 3 và ở trên lô đất khác. - 1988 Ông Tôi qua đời, Trước đó, ông đã nói cho cháu đích tôn ngôi nhà gỗ và mành đất này làm nhả tổ và các cô ai không lấy chồng thì ở cho đến chết. và trước khi chết ông đã nhắc lại điều này, ( Ông để lại lô đất này theo di ngôn). Từ năm 1988 cho đến năm 1995 khi Mẹ Tôi đăng ký quyền sử dụng đất , đều không có tranh chấp gì. cho đến nay 2015 Trừ ba Tôi ra, tất cả dòng thừa kế thứ 1 bao gồm ( Vợ 3 và 9 người con của Ông Nội ) đã làm đơn đòi đồng sở hữu lô đất này. Gia đình Tôi đã sống trên thửa đất này từ năm 1978 tức là trước 15/10/1993 khi luật đất đai ban hành.... vì vậy Tôi biết là hợp pháp và không ai được phép tranh dành, nhưng Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu và thế nào... Xin được sự Tư Vấn của Của Quý Luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ Trân Trọng Thủy Tiên

Trả lời:

Chào bạn, bạn vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline để được tư vấn trực tiếp. HOTLINE 0973.509.636 . Thân!

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.