Giấy phép xây dựng

Câu hỏi:
Bạn 'hoàng văn trọng - Email: hoangvantrong.qucb@gmail.com' hỏi:

xin được tư vấn về thủ tục thành lập văn phòng tư vấn về đất đai và dịch vụ đo đạc đất đai tại huyện mình có bằng cử nhân quản lý đất đai.

Trả lời:

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.