Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản bị đánh rơi, bỏ quên

Câu hỏi:
Bạn 'Võ Thị Ngọc Nhi - Email: nhivtn@hamthuannam.binhthuan.gov.vn' hỏi:

Kính chào công ty Luật Hải Nguyễn! Hiện nay, tôi đang có vướng mắc pháp lý , rất mong được công ty giải đáp, cụ thể như sau : Tôi từ trong Ngân hàng bước ra đến nhà xe thì nhặt được số tiền là 9 triệu đồng, tôi có báo với lãnh đạo ngân hàng và hiện nay số tiền đó ngân hàng đang giữ để thông báo trả lại cho người bị mất. Vậy nếu trường hợp ko có người nhận thì tôi có được nhận số tiền đó không ? Biện bản giao tiền tôi không có giữ mà ngân hàng giữ.

Trả lời:

Luật Hải Nguyễn kính chào bạn!

Là một công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ toàn diện, với đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn được đào tạo chuyên nghiệp, Luật Hải Nguyễn và Cộng sự có đủ năng lực để cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ nêu trên.

Sau đây, Luật Hải Nguyễn xin gửi đến Quý khách hàng nội dung tư vấn như sau:
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Bộ luật dân sự năm 2015
- Nghị quyết 27/2016/QH14 quy định về dự toán Ngân sách nhà nước năm 2017
II. TƯ VẤN CỦA LUẬT HẢI NGUYỄN
1.Căn cứ xác lập quyền sở hữu


Theo Điều 221 Bộ luật dân sự năm 2015, quy định về Căn cứ xác lập quyền sở hữu , thì Quyền sở hữu được xác lập đối với tài sản trong trường hợp sau đây:
"1. Do lao động, do hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp, do hoạt động sáng tạo ra đối tượng quyền sở hữu trí tuệ;
2. Được chuyển quyền sở hữu theo thoả thuận hoặc theo bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác;
3. Thu hoa lợi, lợi tức;
4. Tạo thành tài sản mới do sáp nhập, trộn lẫn, chế biến;
5. Được thừa kế;
6. Chiếm hữu trong các điều kiện do pháp luật quy định đối với tài sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy; tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên; gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước di chuyển tự nhiên;
7. Chiếm hữu, được lợi về tài sản theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này;
8. Trường hợp khác do luật quy định."
Theo đó, theo quy định tại khoản 6 Điều 221 nói trên, bạn hoàn toàn có thể xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi.

2. Căn cứ xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi
Theo Điều 230 Bộ luật dân sự hiện hành, quy định về Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên , theo đó :
"1. Người phát hiện tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà biết được địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó; nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.
Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã đã nhận tài sản phải thông báo cho người đã giao nộp về kết quả xác định chủ sở hữu.
2. Sau 01 năm, kể từ ngày thông báo công khai về tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận thì quyền sở hữu đối với tài sản này được xác định như sau:
a) Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bỏ quên có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì người nhặt được được xác lập quyền sở hữu đối với tài sản đó theo quy định của Bộ luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; trường hợp tài sản có giá trị lớn hơn mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì sau khi trừ chi phí bảo quản, người nhặt được được hưởng giá trị bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước;
b) Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên là tài sản thuộc di tích lịch sử - văn hoá theo quy định của Luật di sản văn hóa thì tài sản đó thuộc về Nhà nước; người nhặt được tài sản được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật."
        Như vậy, khi bạn nhặt được số tiền là 9 triệu đồng, bạn phải thông báo hoặc giao nộp cho Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại. Sau đó, Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã đã nhận số tiền đánh rơi nói trên phải thông báo cho người đã giao nộp về kết quả xác định chủ sở hữu. Sau 01 năm, kể từ ngày thông báo công khai về số tiền do người khác đánh rơi  mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận thì quyền sở hữu đối với số tiền này được xác định như sau: Trường hợp số tiền đánh rơi có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì người nhặt được được xác lập quyền sở hữu đối với số tiền đó theo quy định của Bộ luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; trường hợp số tiền có giá trị lớn hơn mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì sau khi trừ chi phí bảo quản, người nhặt được được hưởng giá trị bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước.
        Với trường hợp của bạn , sau 01 năm kể từ khi thông báo công khai về số tiền đánh rơi mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận, quyền sở hữu đối với số tiền 9 triệu này được xác định như sau : Theo Nghị quyết 27/2016/QH14 quy định về dự toán Ngân sách nhà nước năm 2017, từ ngày 1/
7/2017, mức lương cơ sở do Nhà nước quy định là 1.300.000 đ . Do số tiền này có giá trị nhỏ hơn 10 lần mức lương cơ sở ( 9 triệu nhỏ hơn 13 triệu) nên bạn là người được xác lập quyền sở hữu đối với số tiền đó theo quy định của Bộ luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, thời điểm bạn nhặt được số tiền là thời điểm hiện tại nên sau 01 năm thông báo công khai là bước sang năm 2018, mức lương cơ sở do Nhà nước quy định hoàn toàn có thể thay đổi, theo đó mức xác định cũng có thể thay đổi theo.

III. LIÊN HỆ TƯ VẤN TRỰC TIẾP
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Công ty Luật Hải Nguyễn và Cộng sự
Hotline: 0973 509 636 (Ls. Hải ) & 0989422798 (Ls. An)
Email: lamchuphapluat@gmail.com

Trân trọng.

-TUYẾT MAI-

 

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.