Tách hộ khẩu

Câu hỏi:
Bạn 'Tống Khánh Linh - Email: khanhlinh12a@gmail.com' hỏi:

Tôi muốn tách hộ khẩu của 2 mẹ con với chồng (đã ly hôn, tôi được quyền nuôi con, chủ hộ là chồng)sổ hộ khẩu chồng tôi nói dối là bị mất. Xin đươc tư vấn cách thức tách hộ khẩu trong trường hợp bị chồng gây khó khăn này?

Trả lời:

Chào bạn,

Công ty Luật Hải Nguyễn và Cộng sự đã nhận được thắc mắc của bạn. Dựa vào những thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi xin được chia sẻ như sau:

- Về việc mất sổ hộ khẩu: Trong trường hợp này bạn cần thực hiện thủ tục xin cấp lại sổ hộ khẩu đã mất theo quy định tại khoản  Điều 24 Luật cư trú.

- Về việc tách khẩu: Sau khi thực hiện việc làm lại sổ hộ khẩu, bạn mới có thể tiến hành việc tách khẩu.

Thủ tục tách khẩu được tiến hành theo quy định tại điều 27 Luật cư trú:

Điều 27. Tách sổ hộ khẩu

1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

2. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Nếu có thắc mắc hay cần tư vấn, liên hệ 0973 509 636 (Ls. Hải) để cung cấp thông tin và nhận được sự hỗ trợ pháp lý tốt nhất.

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.