Cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án thì có quyền thay đổi bổ sung quyết định khởi tố vụ án không ?

Câu hỏi:
Bạn 'Nguyễn Kim Thùy - Email: kimthuy.nguyen83@yahoo.com.vn' hỏi:

Có thể tư vấn giúp dùm em: 1. Theo Luật Tố Tụng hình sự năm 2003 thì Cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án thì có quyền thay đổi bổ sung quyết định khởi tố vụ án không.

Trả lời:

Theo quy định luật tố tụng hình sự về thay đổi bổ sung quyết định khởi tố vụ án như sau:

Điều 106. Thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự

1. Khi có căn cứ xác định tội phạm đã khởi tố không đúng với hành vi phạm tội xảy ra hoặc còn có tội phạm khác thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự.

2. Trong trường hợp Cơ quan điều tra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự thì trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án, Cơ quan điều tra phải gửi cho Viện kiểm sát để kiểm sát việc khởi tố.

Trong trường hợp Viện kiểm sát quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự thì trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án, Viện kiểm sát phải gửi cho Cơ quan điều tra để tiến hành điều tra.

Theo quy định trên thì cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án có quyền thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án nhé! Thân!

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.