Tư vấn điều kiện nhập khẩu Hoàng Mai

Câu hỏi:
Bạn 'hồ thi thắm - Email: 43phủ doãn' hỏi:

Thưa luật sư cho em hỏi. Em ở nghê an e lấy chồng ở ha nội . Vợ chồng em có mua một ngôi nhà. Sô nhà 42đường lĩnh nam .Phương mai động quận hoàng mai .giấy tờ chỉ có giây mua bán viết tay. Vậy em xin hỏi luật sư .nếu cia đình em muốn nhâp khẩu có đc ko a.

Trả lời:

Chào bạn, với câu hỏi của bạn Luật Hải Nguyễn xin được tư vấn như sau:

Theo quy định của Luật Cư trú, Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành, giấy tờ mua bán được coi là tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp khi được công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã). 

Do đó, giấy tờ mua bán viết tay chưa được công chứng, chứng thực theo quy định trên sẽ không được coi là căn cứ để bạn có thể đăng ký thường trú tại Hà Nội.

Trân trọng!

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.