Xuất khẩu gạo là cá nhân hay pháp nhân

Câu hỏi:
Bạn 'Thu hường - Email: Thuhuongsl8283@gmail.com' hỏi:

Chào quý công ty. Làm ơn giải đáp giúp tôi 1 só thắc mắc về những yêu cầu đối với việc xuất khẩu gạo. 1: đơn vị xk gạo có thể là 1 cá nhân hay bắt buộc phải là công ty? 2: thuế xuất khẩu gạo được tính như thế nào? Rất mong quý công ty làm ơn giải đáp giúp tôi thắc trên. Thanks!

Trả lời:

Chào bạn

Trường hợp của bạn tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất: Về đơn vị xuất khẩu gạo

Theo quy định của pháp luật về kinh doanh xuất khẩu gạo thì đơn vị xuất khẩu gạo phải được thành lập đăng kí kinh doanh.  Cụ thể như sau:

1. Thương nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định này và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo (sau đây viết tắt là Giấy chứng nhận), có quyền được kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Thương nhân là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định tại Nghị định này; các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam và cam kết của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều 4 nghị định quy định về  Điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo như sau:

1. Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

b) Có ít nhất 01 (một) kho chuyên dùng với sức chứa tối thiểu 5.000 (năm nghìn) tấn thóc, phù hợp quy chuẩn chung do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

c) Có ít nhất 01 (một) cơ sở xay, xát thóc, gạo với công suất tối thiểu 10 tấn thóc/giờ, phù hợp quy chuẩn chung do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

2. Kho chứa, cơ sở xay, xát quy định tại Điều này phải thuộc sở hữu của thương nhân và phải nằm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thóc, gạo hàng hóa xuất khẩu hoặc có cảng biển quốc tế có hoạt động xuất khẩu thóc, gạo tại thời điểm thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

Thứ hai: Về thuế suất

Thuế suất của xuất khẩu gạo vào từng thị trường các nước sẽ có mức thuế suất khác nhau. Chẳng hạn đối với Mexico thì thuế suất là 20%, Chi lê là 17%....

Trên đây là một vài tư vấn trao đổi với bạn,

Trân trọng!

 

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.