Cách tính tiền thuế khi chuyển mục đích quyền sử dụng đất?

Câu hỏi:
Bạn 'Lý Hồng Nhung - Email: Nhungly@gmail.com' hỏi:

Xin chào Luật sư, gia đình tôi có một mảnh đất vườn, ao. Hiện nay tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao sang đất ở. Vậy chúng tôi sẽ phải nộp bao nhiêu tiền sử dụng đất và xin hỏi luật sư, khoản tiền này có thể nợ lại nhà nước không ?

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Hải Nguyễn và Cộng sự! Về vấn đề bạn hỏi, luật sư Nguyễn Văn Hải – Công ty Luật Hải Nguyễn và cộng sự xin được tư vấn như sau:
1. Về vấn đề thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn ao sang đất ở được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16 tháng 6 năm 2014. Cụ thể:
“ Điều 5: Xác định tiền sử dụng đất khi hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở:
2. Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng của người sử dụng đất hợp pháp sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:
a) Đất có nguồn gốc là đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.”
Theo đó, số tiền sử dụng đất mà bạn phải nộp bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp. Giá đất này phụ thuộc vào diện tích đất và Bảng giá đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất ban hành đối với thửa đất cần chuyển mục đích sử dụng nói trên.
2. Về vấn đề nợ tiền sử dụng đất:
Vấn đề nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nói trên được quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 5 năm 2014 Quy định về thu tiền sử dụng đất. Cụ thể:
“ Điều 16. Ghi nợ tiền sử dụng đất
1. Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.”
Tức là, trong trường hợp này, bạn có thể làm đơn xin nợ số tiền sử dụng đất nộp kèm hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chúng tôi. Công ty Luật Hải Nguyễn và cộng sự có đội ngũ luật sư giỏi và giàu kinh nghiệm, luôn sẵn sàng tư vấn và trợ giúp miễn phí khi các bạn có yêu cầu. Chúng tôi luôn luôn đồng hành và chia sẻ cùng bạn.

 

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.